Joomla!

Spletna stran je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno vodilni partner (Kmetijski inštitut Slovenije).

Il presente sito web e stato finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Del contenuto del presente sito web e responsabile esclusivamente il lead partner (Kmetijski inštitut Slovenije).